HETKIÄ

Elämässä tulee silloin tällöin eteemme hetkiä, joita voi vain odottaa. Ne tulevat ennemmin tai myöhemmin, aikaa niille ei ole kukaan määrännyt. Sen voimme itse päättää. Kohtaamme itsemme uudenlaisena tai kokonaan uudessa tilanteessa. Kukaan ei voi kertoa mihin kohtaaminen johtaa tai millainen se on. Vain se on varmaa, että tilanteesta on mentävä eteenpäin.

On hetkiä, joita miettii ennen kuin ne ovat tapahtuneetkaan. Toivoisi hetken olevan lempeä, suotuisa ja omalla hyvällä voimallaan eteenpäin vievä. Tämä tapahtuu ainoastaan, jos annamme asioille lempeän töytäisyn tai kutituksen, joka vie hetkeen mukaan. On seurattava sitä, missä voima on.