Joskus sitä haluaisi

Sanoa toisin tai kertoa jotain ihan todellista. Sellaista todellista, jonka jokainen ymmärtäisi ja olisi ymmärryksen maaperällä, turvallisella maaperällä.

Jokainen meistä ymmärtää näkökohdat omista lähtökohdistaan käsin. Se miten katsomme maailmaa, ihmisyyttä ja itseämme sekä toisiamme. Pyrimme hyvään, mutta joskus täytyy sanoa, että kyllä se ketutus on sallittua. Kaikkea ei voi, eikä tarvitse sietää. Ei itseltään eikä toisilta.
Ei ole mahdollista olla onnellinen koko ajan.

Ihmisyyteen kuuluvat virheet, niihin täsmälääke on anteeksianto. Itselle, toisille ja elämälle. Onnellisuus ei ole täydellisyyttä, vaan sitä että voi elää täysipainoista elämää. Silloin on ehyt, kun on tunteet. Jopa se ketutus.