4 thoughts on “TAHDON

    • Isopeikko: Kirjoittaminen onkin taian leijuntaa parhaimmillaan. (Hmmm, jollei lukemista oteta lukuun, joka on taikaa sekin.)

Comments are closed.